Introductie

Bouwen is ondernemen, ondernemen is risico's nemen. Een cliché?

Beslist niet. Op papier kan elk ontwerp gemaakt worden. Papier is immers geduldig. De echte risico's met de grootste gevolgen komen pas tijdens de uitvoering aan het licht. Als deze risico's niet van te voren zijn herkend, dan is de impact vaak groot. Bouwen is een complex en dynamisch proces waarbij de omstandigheden voor elk project weer anders zijn. Elk project kent zijn eigen risico's. Hoe groot deze risico's zijn en welke daarvan aanvaarbaar zijn, wordt vaak onvoldoende onderzocht. Een risicoanalyse, eventueel als second opinion, geeft hierover duidelijkheid.

Voorafgaand aan een bouwproject wordt een programma van eisen opgesteld. Daarin wordt de kwaliteit vastgelegd waaraan het eindresultaat moet voldoen. Vervolgens wordt een reële projectplanning opgesteld. Op basis van het programma van eisen en de projectplanning worden de investeringskosten bepaald. Er is een stabiel driehoeksverband tussen kwaliteit, tijd en kosten. Risico's zijn bedreigingen voor dit driehoeksverband en beïnvloeden het eindresultaat wanneer zij zich manifesteren. Vaak gehoord: "Het project is weer vertraagd en wordt ook nog eens duurder". De financiële tegenvaller is echter een logisch gevolg van de vertraging. Deze tegenvaller kan worden verkleind door de kwaliteitseisen bij te stellen maar dan krijgt de opdrachtgever niet wat hij van tevoren had bedacht. Voorkomen is beter dan genezen. Dat gebeurt door het uitvoeren van gedegen risicomanagement. Risicomanagement bij bouwprojecten wordt pas de laatste jaren toegepast en nog steeds niet op grote schaal, laat staan dat het een vanzelfsprekendheid is.


Deze website geeft informatie over het opstellen van een gedegen risicoanalyse, het uitvoeren van risicomanagement en het belang hiervan voor bouwprojecten.

Bouwen is ondernemen, ondernemen is verantwoord risico's nemen.