Risicoanalyse als second opinion

Een risicoanalyse die als second opinion wordt uitgevoerd betreft doorgaans een project waarin al een of meer fasen zijn doorlopen. De aanpak kan dezelfde zijn als op deze website is beschreven, zij het dat de second opinion niet uitgevoerd wordt als een doorlopend proces. De risicoanalyse richt zich daarom meestal op het bereikte projectresultaat of op enkele specifieke onderdelen daarvan.

Bij een risicoanalyse als second opinion wordt met een frisse onafhankelijke blik het projectresultaat beoordeeld. Een second opinion kan worden gevraagd door de opdrachtgever of door een op afstand betrokken financier. Voor een second opinion is daarom van belang te weten vanuit welk organisatieniveau naar het projectresultaat gekeken moet worden en op welke beheersfactoren (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie) de analyse gericht moet zijn.

Een risicoanalyse als second opinion wordt in de regel uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur die niet reeds bij het project betrokken is. Een risicoanalyse als second opinion wordt soms opgevat als een situatie van wantrouwen waarbij de risicomanager uit is op een reeds ingevulde positie in het projectteam. Dat is beslist niet het doel van de risicomanager. De opdrachtgever wil de bevestiging dat het project goed is verlopen. De risicomanager vraagt met een frisse blik aandacht voor mogelijke risico's.