Waarom een risicoanalyse?

Elk bouwproject moet aan uitgebreide normen, wet- en regelgeving voldoen. De opdrachtgever stelt vervolgens hoge esthetische, technische, functionele en logistieke eisen. Het bouwplan moet bovendien binnen een taakstellend investeringskostenbudget en projectplanning gerealiseerd worden en voldoen aan ambitieuze milieunormen. Er worden kortom veel, soms tegenstrijdige, randvoorwaarden aan het te maken ontwerp gesteld, dat het bijna een onoplosbare puzzel lijkt te worden. Ontwerpen is oplossingen zoeken, keuzes maken prioriteiten stellen en compromissen sluiten.

Het is van belang dat bij elke keuze, prioriteitstelling en compromis steeds de risico's worden meegewogen in de ontwerpoplossingen. Wat wordt er gedaan als voorgestelde plannen niet of niet volledig uitgevoerd kunnen worden? Hoe wordt er omgegaan met knelpunten in het ontwerp of tijdens de uitvoering en belangrijker, wanneer komen deze knelpunten aan het licht? Het huidige bouwproces kenmerkt zich veelal door het correctief afhandelen van knelpunten. Als iets niet loopt zoals vooraf bedacht, dan wordt op dat moment gezocht naar een oplossing. De opdrachtgever zou beter geholpen zijn als hij voorafgaand aan een project(fase) weet wat de grootste bedreigingen zijn voor een goed verloop van het project.

Door middel van het actief inventariseren en bijhouden van mogelijke risico's voorafgaand aan een project(fase) kunnen tijdig beheersmaatregelen bedacht worden om risico's te verminderen, te vermijden of over te dragen aan de partij die deze het beste kan dragen en beheersen. In de analyse wordt duidelijk vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor welk risico en hoe het risico eventueel bestreden kan te worden.