Links

Toornend Partners, adviesbureau voor bouwen en gebouwen, specialist in het opstellen van risicoanalyses, risicobeheersing en risicomanagement.

Programma van Eisen,¬†een informatieve website over het opstellen van Programma's van Eisen.

Aanbestedingswet, een informatieve website over de nieuwe aanbestedingswet.